Haja Mpikalo Kabary

Mpikabary Tanora Matianina

MPIKABARY TANORA,MATIANINA ARY EFA ZA-DRAHARAHA AMIN’NY FIKABARIANA.

MPIKABARY TSY MAHA MONAMONAINA NY MPANATRIKA FA KOSA HAMPITSIKY SY HAMPIOMEHY ANAO; ARY MANAJA SY MANANDRATRA HATRANY NY KABARY MALAGASY

AFAKA MITSIDIKA NY PEJY HAJA MPIKALO KABARY IANAO KA AFAKA MANDEFA HAFATRA MIAFINA AO NA KOA NY KAONTY FACEBOOK NY HAJA ANDRIAMPARANY.

NA MIANTSO NY LAHARANA FINDAY :+261 34 08 886 28/+261 33 07 845 42